EN CN
✽ 胎压监测仪
PRODUCT NAME:BCS-TPMS80-TS01
Products Introduction

BCS-TPMS80-TS01


产品特性:

1,适用于绝大多数12伏电压4轮中小型车辆

2,压力监测范围为0-3.5Bar,或0-51Psi;

3,传感器温度报警值68摄氏度

4,主机为USB充电式,充满电平均约可用30天


地址:广东省中山市小榄镇竹源安华路7号

电话:86-760-22286376   传真:86-760-22625208   E-mail: zsbcs@zsbcs.com

备案号:粤ICP备14015282号