EN CN
✽ 摩托车防盗器
PRODUCT NAME:BCS-900
Products Introduction

BCS-900

摩托车防盗器

 

说明:

* 遥控设防/撤防;

* 碰撞,非法启动自锁死引擎报警;

* 自动防盗(遥控选择);

* 声光寻车/防抢;

* 遥控5级调节灵敏度;

* ACC触发报警引警锁定;

* 遥控启动。


地址:广东省中山市小榄镇竹源安华路7号

电话:86-760-22286376   传真:86-760-22625208   E-mail: zsbcs@zsbcs.com

备案号:粤ICP备14015282号