EN CN
✽ 中控锁系列
PRODUCT NAME:BCS-H-2
Products Introduction

BCS-H-2


中控锁

*遥控器控制开锁/关锁;

*带方向灯输出;

*遥控学习码功能。

 

学习码功能;

控器控制开锁/关锁;

* 遥控器学习码功能;


地址:广东省中山市小榄镇竹源安华路7号

电话:86-760-22286376   传真:86-760-22625208   E-mail: zsbcs@zsbcs.com

备案号:粤ICP备14015282号