EN CN
✽ 中控锁系列
PRODUCT NAME:BCS-L001
Products Introduction

BCS-L001


说明:

* 磁力加强型马达;

* 通用设计,适合任何车型;

* 超声波密封,防水,防冲击设计;

* 适配于汽车防盗报警系统。


功能:

1,开/关

2,不带遥控


地址:广东省中山市小榄镇竹源安华路7号

电话:86-760-22286376   传真:86-760-22625208   E-mail: zsbcs@zsbcs.com

备案号:粤ICP备14015282号