EN CN
✽ 免钥匙进入系列
PRODUCT NAME:BCS-L02
Products Introduction

BCS-L02


说明:

* 遥控器开锁/关锁;

* 寻车;

* 遥控开启尾箱;

*电动/气动上锁;

* 带方向灯输出(单边闪);


地址:广东省中山市小榄镇竹源安华路7号

电话:86-760-22286376   传真:86-760-22625208   E-mail: zsbcs@zsbcs.com

备案号:粤ICP备14015282号