EN CN
✽ 免钥匙进入系列
PRODUCT NAME:BCS-L07A
Products Introduction

BCS-L07A


说明:

* 遥控器开锁/关锁;

 *静音上锁;

* 寻车功能;

* 电动/气动上锁;

* 遥控学习码功能;

*带方向灯输出;

* 带喇叭输出信号。


地址:广东省中山市小榄镇竹源安华路7号

电话:86-760-22286376   传真:86-760-22625208   E-mail: zsbcs@zsbcs.com

备案号:粤ICP备14015282号